Пошто смо одговарајући на бројна питања у вези са тестом самосталности увидели да постоји још пуно нејасноћа, одлучили смо се да најпре објавимо овај кратки Q&А. Ово је наше тумачење и не представља правни или било какав други савет.

Шта је то тест самосталности и зашто се тиче фриленсера када они нису предузетници?

Тест самосталности је тест којим се утврђује да ли је неко самосталан предузетник или је у прикривеном радном односу. Одређени број фриленсера већ послују као предузетници, било паушалци или књигаши. Многи фриленсери управо улазе у предузетничке воде или планирају да то ураде у скорије време. Због тога је важно упознати фриленсере са тестом самосталности.

Како је и када настао тест самосталности?

У Упутству за примену теста самосталности стоји објашњење: „Изражени пораст броја регистрованих предузетника у Републици Србији, превасходно у одређеним секторима (као нпр. у сектору информационих технологија – ИТ, грађевинском сектору, сектору различитих саветодавних или административних услуга), који је уочен у протеклим годинама указао је на потребу испитивања њихове стварне, суштинске самосталности у обављању активности, односно усклађености са начелом фактицитета из члана 9 Закона о пореском поступку и пореској администрацији.”

Тест самосталности је кренуо да се примењује на приходе остварене од марта 2020. године.

Која је сврха теста и шта инспектор тражи?

Сврха теста није да инспектор обори некога него да боље разуме начин пословања предузетника. Тестом се утврђује да ли је предузетник самосталан или се ради о прикривеном радном односу.

Колико има питања (критеријума) и да ли има потпитања?

Постоји 9 критеријума од којих су три „алтернативна”, односно довољно је да се испуни само један од два подуслова како би се цео критеријум сматрао испуњеним. Када људи говоре о питањима и потпитањима, углавном се мисли на ове критеријуме и поткритеријуме, али и на додатна питања која се могу наћи у Упутству за примену теста самосталности а која служе како би се боље разумело шта порески инспектор испитује у том критеријуму. Треба напоменути да упутство важи и за пореске инспекторе тако да они не могу да шире тему и поступају ван упутства.

Шта значи „испунити критеријум?

Често на друштвеним мрежама у препискама можемо прочитати како неко „пада” или „пролази” неколико ставки. Када кажемо да неко пада неку ставку, то значи да је неко испунио један од критеријума. Критеријуми су постављени тако да упућују на несамосталност – ако испуните неки критеријум, то значи да сте у односу на клијента несамостални по том критеријуму. Ако испуните 5 или више критеријума, пали сте тест самосталности са тим клијентом.

Како да знам да ли сам прошао тест или не?

Можете сами проћи кроз критеријуме теста самосталности. Поставите себи питања да ли се Ваш начин рада подудара са критеријумима у тесту. Одговорите на питања искрено у складу са стварним стањем ствари. Уколико испуњавате 4 критеријума или мање, сматра се да сте самостални, те сте тако „прошли” тест.

Ко је налогодавац ли повезано лице са налогодавцем а ко предузетник у овој причи?

Тест пролазите са сваким клијентом понаособ. У том случају он је налогодавац а Ви сте предузетник. У упутству за примену можете прочитати детаљно ко су налогодавци а ко повезана лица.

Ко доноси финалну одлуку ако то није порески инспектор?

Порески инспектор је дужан да се држи Упутства за примену теста самосталности. Циљ теста, као што смо навели, није да обори предузетника него Пореској управи омогући да боље разуме однос између налогодавца и предузетника. Уколико сматрате да одлука пореског инспектора није исправна, другостепени орган ће утврдити да ли је инспектор био у праву или не.

Да ли ће инспектор одмах да гледа имејл преписку и остале податке?

Порески инспектор прво гледа уговор предузетника са налогодавцем. У случају непостојања истог или уколико порески инспектор утврди да стварно стање не одговара уговору, може приступити имејл преписци са налогодавцем, али и на други начин према Упутству за примену теста самосталности утврђивати самосталност предузетника.

Како и када радим тест самосталности?

Тест самосталности радите сами са сваким клијентом понаособ. Овде се мисли на то да сами пролазите критеријуме за сваког налогодавца понаособ. Не мисли се да налогодавац треба да буде присутан! Идеално, тест радите пре почетка или на самом почетку сарадње са налогодавцем тако што сами прођете кроз све критеријуме да бисте утврдили да ли сте у том односу самостални или не.

Тест самосталности може да примени и порески инспектор ако посумња да нисте самостални у односу са неким налогодавцем.

Да ли радим више тестова?

Постоји само један тест самосталности и односи се на све предузетнике и предузетнике паушалце. Дакле ради се један тест. Тест се ради са сваким клијентом понаособ, па у том смислу можемо рећи да тест пролазите више пута.

Ако паднем са једним клијентом, да ли сам пао тест са свима?

Не. Уколико паднете тест са једним клијентом, све последице се односе само на уплате од тог клијента. Не односе се на уплате од осталих клијената са којима нисте пали тест.

Где могу да нађем још информација о тесту самосталности?

О тесту самосталности је писано доста, тако да је лако наћи разна мишљења и чланке на ту тему на интернету. На првом месту морамо да поменемо званично Упутство за примену теста самосталности које можете пронаћи на сајту Пореске управе. Затим, овом темом су се у значајној мери бавили и Дигитална заједница, Паушал блог, Стартит, као и бројне књиговође и рачуноводствене агенције које се иначе оглашавају по сличним питањима у јавности.

Зашто се људи плаше теста ако је заиста тако лако проћи тест?

Људи се теста самосталности плаше из различитих разлога. Некада су ти разлози оправдани јер заиста раде у несамосталном односу. Некада се налазе „на граници” или тако сами сматрају, па не желе да ризикују. Закључујући према питањима која добијамо од фриленсера, најчешћи узрок страха је непознавање самог теста самосталности и понављање неких заблуда које су се прошириле у овој заједници. Једна од заблуда је да ако имате само једног клијента аутоматски падате тест самосталности што није тачно. О томе да ли је лако или тешко проћи тест, не бисмо говорили јер то зависи од конкретних случаја и јако је незахвално генерализовати. Можемо само рећи да су сви примери пословања фриленсера које смо анализирали и коментарисали са представницима Пореске управе и Министарства финансија прошли тест самосталности, те су се показали самостални у односу са својим клијентима.

Други део серијала о тесту самосталности можете прочитати овде.