Поздрав,

 

У ишчекивању одговора на неке недоумице и финесе, представљамо две табеле са моделима плаћања по новом моделу, који ће важити од следеће године. У њима можете оквирно видети колике би вам биле обавезе у кварталу према оствареним уплатама.

Када добијемо све одговоре, поставићемо и калкулатор на сајт, где ћете моћи тачно да проверите износе давања.

Представљене табеле су за приходе где фриленсер није запослен у некој фирми у Србији. Уколико сте негде регуларно запослени, немате обавезу плаћања здравственог осигурања, те вам је износ обавеза мањи за износ здравственог осигурања (10,3%).

Осим износа нормираних трошкова, два модела се разликују и по томе што у једном не постоји плаћања ПИО испод неопорезивог дела, док избором другог модела бирате да уплаћујете себи и стаж. Најнижа основица доприноса за ПИО у кварталу је троструки износ најниже месечне основице. Ово значи да се према овом моделу за укупне кварталне зараде од 0-233.940 РСД уплаћује 23.160 РСД у ПИО фонд. За квартална примања већа од 233.941 РСД од пореске основице се обрачунава 24% за ПИО.

 

Модел А:

Овај модел је повољнији за мање зараде јер по њему нема минималне уплате за ПИО, већ се уплаћује према датој рачуници. По овом моделу, фриленсери не плаћају ништа до зараде око 96.000 РСД квартално (односно 32.000 РСД месечне зараде). На веће износе се ПИД плаћају процентуално према рачуници датој у табели. Као што можемо видети, са растом зараде прогресивно расте и процентуално оптерећење. Нпр. на кварталну зараду од 1.500€, ПИД износе око 24,6% док на кварталну зараду од 3.000€, ПИД износе око 39,45% од укупне зараде

Модел Б:

Овај модел има далеко блажи раст оптерећења са растом зараде па је стога и повољнији за оне који зарађују више. Нпр. на кварталну зараду од 1.500€, ПИД износе око 19,9% док на кварталну зараду од 3.000€, ПИД износе око 21,93% од укупне зараде.

Као што смо рекли, оно по чему се још овај модел разликује је што је по њему обавезна уплата за ПИО, тако да је повољан за све којима је опорезиви приход у кварталу већи од  троструког износа најниже месечне основице за обрачун ПИД (око  90.000 квартално). Ово значи да је овај модел повољнији већ за зараде од 500-600€ па навише.