У ишчекивању одговора на неке недоумице, покушаћемо да представимо начин обрачуна прихода од фриленса који ће важити од следеће године.

Пошто неће бити донет посебан закон о фриленсу, тренутни закон о Порезу на доходак грађана ће бити измењен у делу који се односи на ове врсте прихода. Фриленсом ће се сматрати сав приход од иностраних физичких и правних лица и од домаћих физичких лица за услуге/рад од ауторског дела или услуга/рада сличног ауторском делу, тј. из области дигиталних услуга (рад онлајн за иностраног налогодавца, тј. испоручује се услуга, а не физички производ).

Закон ступа на снагу 1 јануара 2023. Пријава прихода вршиће се квартално онлајн преко посебно направљеног портала, а рок за пријаву и плаћање је 30 дана од истека квартала. 

Пример:

За уплате од 1.1.2023-31.3.2023. пријава и плаћање се врше од 1.4.2023-30.4.2023.

Сваки фриленсер ће на основу висине прихода у кварталу имати опцију да изаберете један од два понуђена модела обрачуна. Први модел је повољнији за особе са нижим приходима или који повремено добијају новац на овај начин, док је модел Б повољнији за више приходе, што се може видети из приложеног графикона.

Основице за порезе и доприносе су опорезиви приходи у кварталу, тј. оно што остане кад одбијете нормиране трошкове (процентуалне и фиксне).

Иако је тренутно ПИО 25%, на ово решење ће се примењивати смањења доприноса, тј. ПИО ће бити смањен на 24% од 1. јануара.

Модел А

По овом моделу, фриленсери имају бестеретни део од 96.000 РСД квартално (односно 32.000 РСД месечне зараде). То значи да на нижи износ од тога нема пореза, нити ПИО.

Здравствено ће бити обавезно здравствено осигурање, и износиће минимално око 1402,17 РСД месечно (4206,51 РСД квартално) или 10,3% на најнижу основицу. Првом уплатом здравственог осигурања, бићете осигуран и следећих 6 месеци. Имаћете опцију пријављивања чланова породице (деце) преко Вас.

Све уплате за ПИО вам улазе у стаж.

На износе који прелазе бестеретни део, износ пореза и доприноса је:

ПИО: 24% (од следеће године)

Здравствено осигурање: 10,3% или минимално 1402,17 РСД месечно (4206,51РСД квартално).

Порез: 20 %.

Модел Б

Поседује и неопорезиви део у фиксном и процентуалном износу, а сам износ пореза на доходак износи 10%, те је повољнији за више приходе. Избором овог модела бирате да и ако имате ниске приходе, уплаћујете себи стаж који ће покрити цео период обрачуна. Минималан фиксни износ за ПИО је обавезан на било који пријављени приход.

Неопорезиви део: 19300 РСД месечно (57.900 РСД квартално).

Нормирани трошкови: 34%

ПИО: 24% на опорезиви део прихода или најмање 7720 РСД месечно (квартално 23160 РСД).

Здравствено осигурање: 10,3% или минимално 1402,17 РСД месечно (4206,51 РСД квартално).

Порез: 10%.

Додатна појашњења

Допринос за здравство:

Уколико сте у радном односу у Србији и ово вам је додатни извор прихода, не плаћате доприносе за здравство, јер је примарно осигурање преко радног односа. Уколико сте били осигурани као незапослено лице, када пријавите приход од фриленса, губите право на осигурање по том основу. Како би сви и даље могли да остваре право на здравствену књижицу, уведен је обавезан минимални износ за уплату за здравствено осигурање. Уплатом тог осигурања, осигурани сте заједно са члановима породице који на то имају право током следећих 6 месеци (брачни друг, деца). То значи да ако следећег квартала не будете имали приходе, и даље ћете бити осигурани још један квартал.

До примене овог решења у априлу, требало би да портал буде оспособљен и да и овера књижице иде аутоматски уплатом доприноса. Тренутно још увек важи пропис да морамо сами да поднесемо пријаву у РФЗО са доказом о уплати.

Допринос за ПИО:

Ако сте већ у радном односу, и даље плаћате ПИО, јер се ПИО обрачунава на све приходе које појединац има, те се сходно томе и повећава основица за пензију. Не постоји могућност добровољне уплате ПИО, сем у моделу А код бестеретног дела.

Ако уплатама доприноса за ПИО на нивоу године пређете максимални износ за уплату доприноса за ПИО (4 просечне зараде на месечном нивоу), имате право да тражите повраћај. С обзиром да се тај износ гледа на годишњем нивоу, а да нико не гарантује да ћете приходе имати у следећем кварталу, није могуће уплаћивати мање квартално. 

Нормирани трошкови:

Нормирани трошкови се одузимају од укупног износа прилива и служе да покрију „трошкове пословања“, уместо правдања трошкова који су настали током рада (интернет, лиценце, струја, разни други трошкови…). Одобрава се у паушалном износу уместо да свако правда рачунима те трошкове.

Фиксни неопорезиви износи ће се усклађивати на годишњем нивоу.

 

Одабиром одговарајућег модела сваког квартала, можете оптимизовати ПИД тако да вам укупно оптерећење увек буде између 10-25%, у зависности од висине прихода. То је много повољније од било ког другог вида пословања. Подсећамо да паушалци и предузетници генерално плаћају доприносе и порезе чак и ако не остваре никакву зараду, да фриленс неће бити предмет теста самосталности.

ПРАТИТЕ НАС НА ДИСКОРДУ