Q&A – порези и доприноси фриленсера

 

На овој страни ћемо објављивати одговоре на сва постављена питања и вези са плаћањем пореза и доприноса фриленсера. Нова питања и одговори ће бити додавани временом. Можете користити опцију претрага да пронађете одговор који Вам треба. Уколико не пронађете одговор, поставите нам питање. 


1. Да ли треба да плаћа здравствено онај ко је био у радном односу?

Не. Сви који су били у радном односу (плаћали здравствено осигурање) док су се истовремено бавили фриленсом, на приливе од фриленса (приливе физичког лица из иностранства) плаћају само доприносе за ПИО и порез. Здравствено осигурање се не плаћа „дупло” за тај период када су били запослени.


2. Онај ко је уплаћивао сам себи стаж или је био запослен па му је ишао стаж, да ли ће добити сада стаж исто или само пензиону масу?

Ако Вам је већ текао стаж по неком основу, он не може бити дуплиран. Све што уплатите ће Вам ући у пензиону масу и тако увећати износ пензије у будућности.


3.
Да ли се 32.000 односи на укупну зараду или само на фриленс зараду? На пример, ако као запослен имам плату 40.000 и приходе од фриленса 35.000, да ли се 32.000 одузима од 75.000 или само од ових 35.000?

32.000 неопорезивог дела и нормирани трошкови односе се на приходе из иностранства које сте остварили као физичко лице, тј. од фриленса. Дакле, не сабира се са вашом платом уколико сте били запослени. Као запосленом су Вам већ одређена права и обавезе и њих већ измирује Ваш послодавац. За новац који сте примили “са стране” као физичко лице, примењује се иста рачуница као и за све фриленсере са једним изузетком – Ви не плаћате доприносе за обавезно здравствено осигурање, јер Вам је то већ уплаћивао Ваш послодавац.


4.
Да ли постоји неко место где можемо видети све проценте колико треба за шта да се плати?

На сајту УФПС можете пронаћи калкулатор за период до октобра 2020, као и калкулатор месечних давања за фриленсере, где можете видети колико која давања износе у  процентима. Такође је урађена апликација, коју можете скинути са Google Play продавнице.


5.
Зашто се као почетни датум спомиње 1. јануар 2015, а то је више од 5 година уназад?

Спомиње се 01.01.2015. ако није застарео период. Година 2015. се односи на оне фриленсере код којих је процес контроле већ започет, тј. који су током прошле године добили позиве из Пореске управе. Свим фриленсерима којима решења нису коначна, односно имају право жалбе, сада могу пореска решења бити обрачуната по новим условима.

Фриленсерима код којих није започет процес пореске контроле током 2020, сада не може бити контролисана 2015. година јер Пореска управа има право контроле 5 година уназад не рачунајући текућу годину.


6.
Које тачно приливе Пореска управа контролише?

Пореска управа има увид у спискове (податке) НБС о девизном приливу грађана и резидената Србије на рачуне банака у Србији. На основу тих података а по основу врсте уплате (шифра уплате) донеће пореска решења. По пријему решења у назначеном периоду можете поднети жалбу. Све ће жалбе бити разматране и у случају доказане греше иста уклоњена и донето ново решење.


7. Шта значе уговори о избегавању двоструког опорезивања?

Србија са већином држава у свету има потписане билатералне споразуме о избегавању двоструког опорезивања. То значи да, ако вам је уплатилац у тој другој земљи тако уплатио порезе (и доприносе), Ви у Србији можете да тражите порески кредит, тј. ослобођење од плаћања пореза до износа који је плаћен у другој земљи са којом имамо потписан уговор о избегавању двоструког опорезивања. По добијању решења, потребно је уложити жалбу и поднети неки доказ да су вам у другој земљи већ плаћени порези, како бисте се ослободили дуплог плаћања пореза. То се не односи на доприносе.