Предлог за будући модел опорезивања фриленса

Од јануара 2023. уводи се нови модел опорезивања фриленсера. До краја текуће године важи прелазно решење опорезивања фриленсера по којем немају обавезу подношења пореских пријава, већ ће решења добијати на кућну адресу. У наставку детаљно објашњавамо нови модел и покушаћемо да објаснимо све недоуми

Радна група формирана ради дуготрајног решавања нерегулисаног статуса опорезивања фриленсера је у раду већ око годину дана. Релевантни представници фриленсера и других заинтересованих страна, од синдиката преко НАЛЕДА до репрезентативних удружења фриленсера, заједно са представницима Владе, Пореске управе, више ресорних министарстава и представника других надлежних државних органа заједно су радили на превазилажењу разних недоумица и нејасноћа у вези са начином рада и висином прихода фриленсера у Србији, на бољем разумевању њихових потреба и ситуације у којој се налазе, затим на проналажењу прихватљивог модела опорезивања и пре свега анализом начина на који се овим лицима могу обезбедити права попут осталих запослених лица и привредника у Србији, а која су им тренутно ускраћена.

Радна група је анализирала и упоредила постојеће моделе опорезивања фриленсера у другим земљама. Сагледала је и подстицаје које одређене државе дају у виду привлачења дигиталних номада или давањем пореских олакшица фриленсерима нерезидентима. Анализирала је занимања којима се ова лица баве, количину улагања и препреке са којима се суочавају конкуришући на међународном тржишту, недостатак правне заштите, и увидела да је овим лицима потребно помоћи и олакшати пословање барем у погледу позитивног пореско-правног модела.

Постигнут је велики напредак у отклањању бирократских препрека са којима смо се досад суочавали, као и прихватање ове категорије начина пословања од стране државе. Неки од њих су начин признавања нормираних трошкова за ауторска дела, јер је досад морао постојати потписан уговор и то у одређеној форми како би исти био прихваћен. Такође је сада олакшано добијање здравствене књижице само уз изјаву да сте фриленсер или незапослено лице, без потребе за достављањем доказа о висини примања или радно-правног статуса.

На бројним састанцима Радне групе, успели смо и да на примерима објаснимо да поједине делатности којима се бави и највећи број фриленсера у Србији попут предавача енглеског језика (8559 – Остало образовање), није у могућности пре свега због раскорака у висини прихода и начина пословања да се региструје као предузетник паушалац како је раније било предлагано. У складу са нашим уверењима и досадашњим  залагањима, УФПС у потпуности подржава иницијативу Дигиталне Заједнице и НАЛЕД-а о којој можете више прочитати ОВДЕ.

На састанцима су сва удружења имала прилику да изнесу своје предлоге будућег решења као и аргументацију. Узимајући у виду све речено и представљено у оквиру Радне групе, држава је формулисала следећи предлог закоског решења опорезивања свих прихода физичких лица који подлежу самоопорезивању. У даљем тексту представљамо и анализирамо овај предлог:

Предлог опорезивања фриленс прихода за период од 1. јануара 2023. године требало би да уђе у Скупштинску процедуру са јесењим сетом финансијских закона.

Законско решење ће се односити на све приходе физичких лица који подлежу самоопорезивању. Конкретно, сви приходи од фриленс делатности из иностранства од правних и физичких лица, као и приходи од физичких лица у Србији. Овим решењем предвиђена су два модела самоопорезивања, а физичко лице само бира модел који ће бити примењен на његове приходе.

 

Предлог модела за фриленс

Користиће се онлајн платформа (попут оне за сезонце) CROSO за пријављивање прихода од фриленса и биће потребан само квалификовано електронски сертификат. Удружења ће пружити консултације да ово буде што једноставније могуће.

 Пријављивање ће бити квартално. Рок за пријаву прихода остварених у неком кварталу је 30 дана од краја тог квартала. На пример, то значи да од 1. до 30. априла треба да пријавите приходе за период од 1. јануара до 31. марта 2023. Порез се плаћа најкасније до истека рока за пријаву за одређени квартал.

На онлајн платформи сваког квартала бирате једну од два понуђена модела опорезивања. Ако једног квартала изаберете један модел, нисте у обавези да следећег поново изаберете исти.

 Модел А.

 • Неопорезиви месечни приход је 19.300 РСД (није везан за минималац), квартално 57.900 РСД.
 • Нормирани трошкови износе 34%.
 • Основица за порез и доприносе добија се тако што се од укупног кварталног прихода одузму нормирани трошкови и трострука вредност неопорезивог месечног прихода.
 • На основицу се обрачунавају:
  • Порез по стопи од 10%
  • Здравствено по стопи од 10,3%.
  • ПИО по стопи од 25%*.
   • При томе, минимални месечни износ за уплату за ПИО је тренутно 7720 РСД како би се обезбедило уписивање пуног стажа за цео тај месец. То значи да се квартално плаћа 23,160 РСД за ПИО минимално или 25%* за износе ПИО веће од фиксног.

Модел Б.

 • Неопорезиви месечни износ: 32.000 РСД. (није везан за минималац), квартално 96.000 РСД.
 • Нема нормираних трошкова.
 • Основица за порез и доприносе добија се тако што се од укупног кварталног прихода одузме трострука вредност неопорезивог месечног прихода.
 • На основицу се обрачунавају:
  • Порез по стопи од 20%
  • Здравствено по стопи од 10,3%.
  • ПИО по стопи од 25%*.
   • При томе, минимални месечни износ за уплату за ПИО је тренутно 7720 РСД како би се обезбедило уписивање пуног стажа за цео тај месец. То значи да се квартално плаћа 23,160 РСД за ПИО минимално или 25%* за износе ПИО веће од фиксног.

* ПИО би требало од Нове године да буде смањен на 24%.

Удружење поздравља овај предлог у контексту да ће фриленсеру који због теста самосталности или нередовности прихода не може да буде предузетник и даље у највећем броју случајева месечне обавезе бити у разумним оквирима. У приложеним табелама можете видети оквирне процентуалне износе за давања по новом моделу. Сматрамо да ће овакво решење позитивно деловати на почетнике у бизнису, уредити статус фриленсера и омогућити остварење права на стаж и здравствено осигурање по основу фриленс прихода. Модел оставља могућност да фриленсери који сматрају да им друге врсте пословања више одговарају, региструју други облик делатности попут предузетника паушалца или предузетника са исплатом личне зараде. Такође, важно је напоменути да за фриленс не постоји тест самосталности.

Тиме долазимо до чињенице да овим моделима неће бити угрожени други облици делатности, пре свега предузетници, јер њих међу интернет радницима који су регистровали делатност и има највише. Предложеним моделом износи обавеза и права која се остварују су и даље у пропорционалном односу. На пример, регистровање делатности и прелазак на друге облике пословања (било који облик предузетника или доо или пак радни однос) даје дужу оверу здравствене књижице, право на боловање и породиљско, лакше ће се добијати кредит, а за веће приходе и финансијски је исплативије бити предузетник са исплатом личне зараде, на пример… Такође, овај модел представља добар подстицај за започињање делатности, а омогућава и вршење услуга приватним лицима у Србији без потребе да се одмах од првог дана региструје делатност. У тренутној економској ситуацији, поздрављамо проширење категорија и на “фриленсере који услуге врше клијентима у Србији” (физичким лицима).