Здраво,

Доносимо пар одговора на недоумице које смо добили до сада.

По питању решења за 2017. годину:
Да ли вам је издато привремено решење за 2017. годину морате проверити у локалној пореској управи, лично. Није могуће проверити онлајн да ли вам је издато решење, али пошто је прошао рок доспећа за прву рату, вероватно можете на порталу ЛПА видети да постоји дуг за једну рату.
Можете уплатити одједном више рата, пореска ће раздуживати вишак како рате буду доспевале на наплату.

По питању новог модела за 2023. годину:
Портал још није готов, тако да детаље не можемо да добијемо око процеса попуњавања пријаве. Чекамо више информација од организације која ради на изради истог.
Што се тиче приоритета основа здравственог осигурања, запослени и пензионери не плаћају здравствено, док а остале категорије, фриленс има примат над другим основама (незапосленост, преко брачног друга, студент…). То значи да ако сте запослени, а привремено сте спречени за рад (на боловању, породиљско), остаје вам пријава преко запослења и не плаћате ЗО на фриленс приходе.
Уколико вам престане фриленс основ здравственог осигурања, одјављујете се са осигурања и поново подносите захтев да будете осигурани по старом основу осигурања, уколико постоји правни основ за то (рецимо, и даље сте студент).