Удружење фриленсера и предузетника  објављује одговоре адвоката на честа питања фриленсера у нашем удружењу услед великог интересовања. Будући да је питања и одговора много, одлучили смо да их објавимо као серију чланака. Претходни текст можете прочитати овде.

Уколико неки од ових одговора делују обесхрабрујуће читаоцима, требало би да знају да је управо то разлог протестима. Може се видети да су наши закони неправедни према фриленсерима и уместо да клонете духом, дођите на протесте да се изборимо за бољи правни систем и опстанак фриленса у Србији.

 

Ако ми уруче решење са утврђеним порезом и доприносима за које сматрам да је погрешно, коме могу да се жалим и колико то траје?

 

Поступак жалбе на уручено пореско решење је дозвољено. Рок за подношење жалбе износи 15 дана од дана пријема пореског управног акта, осим ако законом није друкчије прописано. Уз жалбу се плаћа такса, која стоји у „поуци о правном леку“ у решењу Пореске управе. Жалба се подноси пореској управи која је донела ожалбено решење, која га прослеђује другостепеном органу – Министарству финансија. Постоји могућност да по уложеној жалби иста Пореска управа измени већ донето пореско решење, за повољније, те се и неће проследити другостепеном суду на одлучивање. Времески оквир за одлучивање по жалби је индивидулано, и не можемо Вам га времеснки одредити, некад је две недеље, некад годину дана. Као крајња могућност за регулисање питања везаних за пореску управу стоји могућност подношења тужбе Управном суду, нпр.ситуација „ћутања управе“, или када решење надлежне пореске управе постане коначно – односно, када се не може поднети жалба на такво решење.

 

Да ли филијале Пореске управе имају пореске саветнике и да ли су они дужни да нам дају информације и мишљења у писаном облику, као и да нам помогну да обрачунамо и пријавимо пореске обавезе?


Свака пореска управа има своје саветнике, инспекторе и слично. Они су дужни да одговоре на свако питање, усмено или писмено. Исто тако, дужни су да пореском обвезнику бесплатно пруже информације о пореским прописима из којих произлази његова пореска обавеза, основну правну помоћ, све што омогућује да обвезник пријави и плати порез и обрачуна и плати споредна пореска давања, у складу са пореским прописима. Такође, они могу да помогну око обрачуна и пријаве пореске обавезе, али свакако не значи да ће то желети да ураде. Зато је најбоље, писмено обраћање, ради касније евентуалног утврђивања одговорности одговорног лица у Пореској управи.

 

 Како се добија репрограм дуга?

 

Репрограм пореског дуга се може добити тако што се надлежној пореској управи пред захтев за „одлагање пореског дуга“. Такође, плати се такса у износу од око 800,00-900,00 динара. Након поднетог захтева, у неком времеснком периоду, за који опет не можемо да Вам гарантујемо временски оквир, бићете позвани да потпишете консолидовани износ стања. Консолидовани износ стања-дуга, садржи обрачунат износ главног дуга са обрачунатом каматом. Уколико је износ дуга са каматом до 5.000,00 еура, иста пореска управа вам брзо доноси решење о препрограму пореског дуга, у којем ће бити наведен износ који ће се платити, као и број рата на колико ћете измирити свој прески дуг.

Максимум рата износи 60. Уколико дуг прелази износ од 5.000,00 еура, онда се дуже чека, јер другостепени орган треба да потврди захтев за одлагање пореског дуга. Правило је такође да, уколико редовно измирујете своје обевезе у складу са решењем о репрограму, половима обрачунате камате Вам се отписује. Генерално, службеници пореских управа су љубазни када се обвезник јави да измири порески дуг, чак и по репрограму, те желе да изађу у сусрет и период отплате по репрограму желе да што више продуже-до 60 дозвољених месеци.