Удружење фриленсера и предузетника  објављује одговоре адвоката на честа питања фриленсера у нашем удружењу услед великог интересовања. Будући да је питања и одговора много, одлучили смо да их објавимо као серију чланака. Ово је други у низу чланака, а први можете прочитати овде.

Уколико неки од ових одговора делују обесхрабрујуће читаоцима, требало би да знају да је управо то разлог протестима. Може се видети да су наши закони неправедни према фриленсерима и уместо да клонете духом, дођите на протесте да се изборимо за бољи правни систем и опстанак фриленса у Србији.

 

Ако сам написао софтвер за некога, да ли је потребно да имам уговор о преносу имовинских ауторских права да би ми се уплате које сам добио за тај софтвер признале као приход од ауторских права?

 

Уговор о преносу имовинске компоненте ауторског права не представља основ по којем се приход од израде софтвера може признати као приход од ауторског дела. Тај уговор је предмет другог пореског облика – пореза на пренос апсолутних права.

Уговор о ауторском делу је неопходан као правни основ по којем се приход може сматрати приходом од ауторског дела. Напомињемо да је у том случају неопходно да тај уговор испуњава услове прописане Законом о ауторском и сродним правима, односно да је порески обвезник закључио ауторски уговор у писаној форми у складу са чл. 69. Закона о ауторским правима. У супротном, остварени приход има третман другог прихода у складу са чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана, за који се признају нормирани трошкови 20% од бруто прихода.

Имајте у виду да Пореска управа утврђује врсту прихода према његовој економској суштини, односно да ако утврди да се једном врстом уговора (тзв. симуловани правни посао) прикрива нека друга врста уговора (тзв. дисимуловани правни посао), за утврђивање пореске обавезе основу чини дисимуловани правни посао. Ово је начело фактицитета које је прописано Законом о пореском поступку и пореској администрацији.


Закон о ауторском и сродним правима члан 2, став 2 тачка 1 таксативно набраја шта спада у ауторска дела (преводи и израда програма и пратеће и припремне документације исл.). Да ли можемо да се позовемо на тај закон кад Пореска покуша да одреди да су нам нормирани трошкови само 20%?


Можете, али под условом да имате закључен уговор о ауторском делу који испуњава услове прописане Законом о ауторском и сродним правима, односно да је порески обвезник закључио ауторски уговор у писаној форми у складу са чл. 69. Закона о ауторским правима. У супротном, остварени приход ће имати третман другог прихода у складу са чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана, за који се признају нормирани трошкови 20% од бруто прихода.

Имајте у виду да Пореска управа утврђује врсту прихода према његовој економској суштини, односно да ако утврди да се једном врстом уговора (тзв. симуловани правни посао) прикрива нека друга врста уговора (тзв. Дисимуловани правни посао), за утврђивање пореске обавезе основу чини дисимуловани правни посао. Ово је начело фактицитета које је прописано Законом о пореском поступку и пореској администрацији.