Након више упита Удружењу и недоумица у вези са овогодишњим обрачуном и процесом пријављивања/плаћања пореза, желимо још једном да подсетимо све на процедуре у вези са овогодишњим опорезовањем прихода из иностранства на основу фриленса.

До краја године, начин опорезивања биће као и за прошли период. То значи следеће:

  • Опорезовање ће бити на годишњем нивоу.

  • Не подносе се индивидуалне пореске пријаве, већ ће Пореска управа на основу података о приливима које добије од НБС послати пореска решења за ову годину по истеку ове године.

  • Обрачун је следећи: прво се одузимају нормирани трошкови у износу од 50% од укупног прихода. Након тога следи неопорезиви део који износи 32.000 РСД месечно, тј. 384.000 РСД за 2022. Разлика представља опорезиви део, на који се плаћају порези и доприноси.

  • Порез износи 20%, ПИО 25%, здравствено 10,3%. Осигурање за случај незапослености се не плаћа. Уколико сте негде запослени, не плаћате здравствено осигурање.

  • Постојаће разуман рок за жалбе на решења уколико је потребно, рецимо уколико треба да докажете да сте негде у радном односу и не плаћате здравствено осигурање или сте у некој земљи већ платили порез, а постоји међудржавни уговор о избегавању двоструког опорезивања (у ком случају морате доставити потврду пореске управе те друге земље да је порез плаћен).

  • Саветује се повремена провера код пословне банке да ли су заиста НБС-у пријавили шифру прилива коју сте им ви рекли, као и да чувате изводе као евентуалне доказе уколико је дошло до грешке банке и пријавила је ваше приходе као другу врсту прилива, а не од фриленса.

  • Ово се односи на фриленс делатност. Приходи од крипто валута, издавања станова, клађења на иностраним платформама за клађење и остале делатности које су већ регулисане опорезују се на други начин и пореске пријаве се подносе у року од 30 дана од оствареног прилива на девизни рачун, и то у локалним пореским управама или онлајн. Погледати ПП ОПО образац на сајту Пореске управе за пореске стопе за ове врсте прихода.