Нову верзија андроид апликације УФПС калкулатор коју можете скинути на Google Play Store, додата су два нова калкулатора:

  • Калкулатор годишњих обавеза,
  • Калкулатор дуга и месечне рате за период од 1.1.2015.(2016.) до 30.9.2020.

Сходно томе да још није донета уредба којом се регулише начин обрачуна и наплате пореза и доприноса од лица која се баве фриленсом, калкулатори су информативне природе. Када уредба буде донета и званично објављена калкулатори ће бити ажурирани. Такође одступања могу настати у висини курса стране валуте који сте користили за конвертовање и курса који је користила ПУ.

И ако су калкулатори информативне природе, надамо се да ће вам помоћи да стекнете увид у ваше обавезе и помогну у планирању вашег даљег рада.