УФПС у потпуности подржава иницијативу НАЛЕД-а и Дигиталне заједнице и придружује јој се, а по питању регулисања паушалног опорезивања с обзиром да од 1. јануара наредне године престаје да важи Уредба о ограничавању раста пореске обавезе за паушалце више од 10% у односу на претходну годину. Подсећамо да након престанка важења ове уредбе, а и услед раста основица за обрачун зарада генерално, многима ће износ пореске обавезе драстично да се увећа, некима можда и вишеструко. Такође подржавамо проширење иницијативе и да се одређеним категоријама паушално опорезивих делатности ревидира износ пореске обавезе. И раније смо указивали на проблем да је одређеним категоријама износ пореских обавеза несразмерно висок у односу на њихове приходе и друге сличне делатности. Ту посебно истичемо предаваче и виртуелне асистенте, као најдрастичније примере, који и сада плаћају преко 50.000 РСД месечно, што понекад прелази износ који могу да зараде на месечном нивоу. Цео текст иницијативе можете прочитати на сајту Дигиталне заједнице, ОВДЕ

Наш рад можете пратити и на Дискорду, ОВДЕ