Да ли знате колико треба да зарадите месечно, да бисте измирили обавезе према држави а да вама остане пола од тога што сте зарадили?

Приликом обрачуна дуга, користе се следеће једначине:

Пореска oсновица = Прилив – 43% Нормирани Трошкови = 57% Прилив

Порез = 20% од Основице

Доприноси за ПИО = 25,5% од Основице

Доприноси за здравствено = 10,3% од Основице

Укупно: Порез + Доприноси = 55,8% од Основице

Већ смо рекли да је основица једнака 57% од укупних прилива.

У том случају:

Укупно: Порез + Доприноси = 55,8% X 57% X Прилив = 31,806% oд Прилива

То значи да држава Србија потражује 31,806% од свега укупно приходованог у последњих пет година.

Речено је да ће понудити репрограм на период до 10 година тј. 120 рата. Увек могу понудити репрограм на 5 година.

На следећем линку Удружења Радника на Интернету можете проверити шта вас очекује уколико наставите да примате исти месечни износ као и до сада: https://uri.rs/2021/02/09/komentar-udruzenja-na-predlog-vlade/

За оне који би да покушају да буду вредни и да раде више како би са државом поделили све братски, пола-пола, рачуница је следећа:

Укупна плата коју морате зарадити – Пејпал = [ (износ месечне рате дуга) X 100% ] ÷ 18,194%

Могућа је грешка од једног до два евра или долара због заокруживања цифри. Цифре у видеу су изражене у еврима јер нам је непознато по ком курсу ће нам обрачунавати дугове.

Хоћемо ли зарађивати исто као и у претходних пет година, поготово у условима пандемије, када су смањене сатнице, а и обим посла? Хоће ли кичма пуцати за братску поделу на 50:50?

Ово горе је пола-пола. Уколико желите да вам преостане у џепу онолико колико сте имали до сада?

Ту је рачуница проста:

Плата коју морате зарадити = (( Сума коју сте до сада зарађивали ) + (месечна рата дуга)) ÷ 68.194%

За дуг већ знамо да је 31,806% од укупног прилива оствареног од јануара 2015., подељено на рате у зависности од репрограма.

 

Колико треба да зарадите да би Вам остао минималац?

Колико треба да зарадите да платите рачуне?

Колико треба да зарадите да једете сваког дана?

Колико треба да зарадите да смете да планирате летовање, зимовање… породицу???

 

Хоћемо ли радити дупле смене, сад кад посла нема? Одговор на то питање је прилично јасан.