21.06.2022 је одржан нови састанак радне групе после дуже паузе. Из Министарства финансија су изнели почетни предлог за опорезивање прихода од фриленса који би ступио на снагу од следеће године који ћемо вам овим путем представити. Модел подразумева квартално пријављивање прихода у Пореској управи. Неoпорезиви месечни износ би био у износу неопорезивог минималца који је тренутно 19.300 РСД (квартално 57.900 РСД). Овај износ би био бестеретни, што би подразумевало да се не обрачунавају ни доприноси. На износ преко овога, обрачунавали би се порез (20%), пио (25%) и здравствено (5,15%), тј. само на терет запосленог). Ниједно удружење се не слаже са овим пореским моделом, јер је пореско оптерећење и даље превелико у односу на права која се добијају. Сем пензионог и могућности добијања здравствене књижице, ниједно друго право није решено овим моделом, док су обавезе остале сличне обавезама запослених. УФПС ће се заједно са другим удружењима залагати за што праведније и повољније решење за фриленсере и на следећим састанцима радити на оспоравању овог предлога. Сви који желе да се активније укључе у рад удружења, могу да се прикључе нашој дискорд групи https://discord.gg/gyNydpTB  где ћемо и најажурније обљављивати најновије вести о овоме.