Дигитална заједница и удружење “Маме су закон” покренули су Иницијативу за права жена које обављају самосталну делатност, коју Удружење фриленсера и предузетника Србије такође подржава. У наставку текста у целости преносимо објаву Дигиталне заједнице:

“Удружење „Маме су закон“ и Дигитална заједница су договорили сарадњу кроз 3 предложене мере са циљем побољшања положаја жена предузетница по питању уживања права на коришћење трудничког, породиљског и одсуства са рада ради неге детета.

Резултат ове сарадње је унапређење положаја предузетница у следећим аспектима:

  • Предузетнице које за време трудничког одсуства привремено не одјаве обављање делатности имају право на пун износ накнаде зараде
  • Правичан обрачун накнаде зараде за предузетнице како би у току породиљског и одсуства са рада ради неге детета имале уплаћене доприносе за обавезно социјално осигурање
  • Право на одсуство са рада ради неге детета у трајању од две године за рођење трећег и сваког наредног детета
  • Право преноса одсуства са рада ради неге детета на партнера
  • Предложене мере имају за циљ изједначење положаја предузетница са запосленим женама. Уједно треба да допринесу политици наталитета Републике Србије, како не би дискриминаторском праксом представљала препреку женама које желе да се остваре као мајке.”

#ипредузетницесумаме