Овај калкулатор рачуна дуг фриленсера за период од 1.1.2015. године до 30.9.2020. године.

У наранџаста поља унесите годишњи приход по годинама. Приход за 2015. годину уносе само они којима је позив стигао током 2020. године. Осталима се дуг рачуна од 1.1.2016 до 30.9.2020. године. 2020. година се на рачуна цела већ само првих 9 месеци. Значи саберите приходе за првих 9 месеци а не за целу годину. Због тога и неопорезив део износи 288000РСД, 9 пута 32000РСД.

Подаци израчунати овим калкулатором могу одступати од вредности које ће бити наведене у решењу Пореске управе. Може доћи до разлике у курсу валуте који сте ви користили у односу на курс који ће користити Пореска управа. Исто овај калкулатор не узима у обзир одбитке за доприносе које ви можда остварујете. Калкулатор не узима у обзир максималну основицу за пензионо осигурање, за сада нема назнаке да ће се иста користити приликом обрачуна пореза и доприноса на приходе фриленсера.

Аутор калкулатора не сноси правну ни материјалну одговорност насталу његовом употребом.