Jуче су коначно први пут за сто сели заједно представници Владе, Удружења фриленсера и предузетника Србије и Удружења радника на интернету и постигли договор. Занемарили смо све досадашње несугласице и разлике у ставовима и заједно се издејствовали још боље услове за све фриленсере у Србији.
На састанку су усвојени предлози које је УФПС раније предлагало. Усвојен је предлог да се нормирани трошкови подигну са 43% на 50%.
На састанку је договорено да ће радницима на интернету, односно фриленсерима, омогући уписивање радног стажа сразмерно уплаћеном делу обавеза.
Рок за усвајање свих законских прописа који ће дефинисати будући статус радника на интернету померен је на 1. јануар 2022. године, до када ће важити до сада договорени услови.
На састанку је договорено да ће Удружење фриленсера и предузетника Србије и Удружење радника на интернету одредити своје представнике који ће учествовати у радној групи која има задатак да изради предлоге нових законских решења.